Tin tức

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2022
Căn cứ Quyết định 75/QĐ-STTTT ngày 13/6/2022  của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Video giới thiệu

Bản đồ

Hỗ trợ

Đặng Quang Minh
Đặng Quang Minh

02723 524 999

Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình

02723 524 999

Phan Quốc Duy
Phan Quốc Duy

02723 524 999

Nguyễn Thị Cẩm Thu