Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Long An, được thành lập theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Long An và Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh Long An về việc đổi tên đơn vị.

Tên giao dịch:                 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LONG AN
Tên giao dịch quốc tế:     Information and Communication Center of Long An (ICTLA)
Địa chỉ:                            Số 01 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tp. Tân An, tỉnh Long An
Tài khoản số:                   0631000409269 tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Long An
Mã số thuế:                     1100829963
Điện thoại:                        (0272) 3 524 666/ 3 524 999
Website:                           www.ictlongan.vn
Email:                               ictlongan@ictlongan.vn
Giám đốc:                        Ths. Nguyễn Mai Tuấn Khoa

I. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Với đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Trung tâm CNTT-TT có khả năng cung cấp các dịch vụ sau:
1. Tư vấn đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo đúng qui định hiện hành của nhà nước, cụ thể: 
-  Tư vấn khảo sát;
-  Tư vấn lập dự án;
-  Tư vấn lập đề cương, dự toán chi tiết;
-  Tư vấn lập thiết kế thi công – tổng dự toán;
-  Tư vấn đấu thầu;
-  Tư vấn quản lý dự án;
-  Tư vấn giám sát thi công;
-  Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở;
-  Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công - tổng dự toán;
-  .... 
2. Phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm, thiết kế website, webhosting, ... đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
3. Thi công công trình công nghệ thông tin.
4. Tư vấn thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống thông tin.
5. Thiết kế, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng, thiết bị, ...
6. Cung cấp giải pháp về an toàn, an ninh thông tin trên mạng; ứng cứu, xử lý và khắc phục sự cố máy tính, hệ thống mạng.
7. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông cho tổ chức và cá nhân có yêu cầu.
8. Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông.
9. Cung cấp các dịch vụ khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Cơ cấu tổ chức

2. Chức năng nhiệm vụ:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở thông tin và Truyền thông. Trung tâm có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng.
Trung tâm có các chức năng chính như sau: 
-    Giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành, duy trì hệ thống một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử, trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng chuyên dụng của tỉnh.
-    Nghiên cứu thực hiện các đề tài khoa học kỹ thuật về Công nghệ thông tin và Truyền thông; thực hiện các bài toán ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
-    Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh và các đối tượng khác có nhu cầu.
-    Tư vấn đầu tư xây dựng, triển khai, thực hiện các dự án, công trình Công nghệ thông tin và Truyền thông.
-    Thực hiện các dịch vụ công ích khác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

III. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
-    Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên).
IV. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Trung tâm có đội ngũ cán bộ viên chức đều đạt trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ các điều kiện năng lực theo quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin; được bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu và được đào tạo, bồi dưỡng các nghiệp vụ khác liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Ngoài ra, Trung tâm còn có đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia CNTT trong và ngoài tỉnh.
Trung tâm còn là đối tác với Trường ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM trong việc phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Long An.

V. NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
1. Các sản phẩm phần mềm tiêu biểu
(1). Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành.
(2). Phần mềm Quản lý hồ sơ hành chính một cửa.
(3). Phần mềm Quản lý cấp phép:
+ Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông,
+ Lĩnh vực Giao thông vận tải,
+ Lĩnh vực Xây dựng,
+ Lĩnh vực Quản lý khu kinh tế,
+ Lĩnh vực Y tế.
(4). Phần mềm Quản lý Hộ tịch.
(5). Phần mềm Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức.
(6). Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu lĩnh vực Thông tin và truyền thông.
(7). Phần mềm Quản lý Hồ sơ khiếu nại tố cáo.
(8). Phần mềm Quản lý Hồ sơ ngăn chặn.
(9). Phần mềm Quản lý công chứng, chứng thực.
(10). Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu khu kinh tế.
(11). Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT.
(12). Phần mềm Quản lý Đoàn ra, đoàn vào.
(13). Phần mềm Xử lý dữ liệu Khoa học và Công nghệ.
(14). Phần mềm quản lý đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ.
(15). Phần mềm thi trắc nghiệm để tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.
(16). Phần mềm quản lý ISO điện tử.
(17). Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Long An.
(18). Phần mềm Quản lý Cấp chứng chỉ hành nghề dược; Quản lý Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
(19). Phân hệ Quản lý Tiếp nhận Công bố hợp chuẩn, hợp quy và Phân hệ Quản lý Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
(20). Phần mềm tra cứu hồ sơ qua Kiosk.
(21). Phần mềm Quản lý thu phí nước thải.
(22). Phần mềm Quản lý Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử công cộng.
(23). Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
(24). Phần mềm Quản lý Đăng ký thang, bảng lương.
(25). Phần mềm Quản lý Bảo trợ xã hội.
(26). Phần mềm cổng dịch vụ công.
(27). Phần mềm Quản lý Thông báo thực hiện khuyến mại.
(28). Phần mềm Quản lý Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
(29). Phần mềm Quản lý Thẩm định nội quy lao động.
(30). Phần mềm Quản lý Cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
(31). Phần mềm Quản lý Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
(32). Phần mềm Quản lý Báo cáo giám sát môi trường.
(33). Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ.
(34). Phân mềm Quản lý dự án cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An.
(35). Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, các Sở ban ngành, huyện, thị, thành phố; Các tổ chức chính trị - xã hội; Các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh.