Tin tức

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 (8/19/2022)
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với các thí sinh theo danh sách đính kèm.
Các thí sinh trúng tuyển đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm: bản sao các văn bằng chứng chỉ, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thời gian: từ 07 giờ 00 phút ngày 19/8/2022 đến hết ngày 19/9/2022; địa chỉ số 01, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn (7/19/2022)

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn, cụ thể như sau:
- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 01, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh biết và đến tham gia thi phỏng vấn đầy đủ./.

Đính kém Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 19/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức.


Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2022 (6/15/2022)
Căn cứ Quyết định 75/QĐ-STTTT ngày 13/6/2022  của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản mới) (10/11/2020)

Trung tâm CNTT&TT đang triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản mới) cho tất cả các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh; đến nay đã triển khai hoàn thành hơn 30 cơ quan.


1