Tin tức

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản mới) (10/11/2020)

Trung tâm CNTT&TT đang triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản mới) cho tất cả các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh; đến nay đã triển khai hoàn thành hơn 30 cơ quan.


1