Tin tức

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2022 6/15/2022
Căn cứ Quyết định 75/QĐ-STTTT ngày 13/6/2022  của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

* Số lượng ứng với vị trí việc làm cần tuyển: Quản trị viên hệ thống (01 chỉ tiêu); Phát triển phần mềm (02 chỉ tiêu).
 
* Điều kiện dự tuyển: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT trở lên (ngành đúng hoặc ngành gần đúng) theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ TTTT; Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT.
 
* Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.
 
* Nội dung: Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 
* Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ
 
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/7/2022.
 
- Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Địa chỉ: Số 01, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 
- Điện thoại liên hệ: 0272 3524 666/0941 290510 (Ngọc Bình).
Các tin khác:


1