Tin tức

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tham gia thi phỏng vấn, cụ thể như sau:
- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26/7/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 01, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh biết và đến tham gia thi phỏng vấn đầy đủ./.

Đính kém Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 19/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức.


Video giới thiệu

Bản đồ

Hỗ trợ

Đặng Quang Minh
Đặng Quang Minh

02723 524 999

Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình

02723 524 999

Phan Quốc Duy
Phan Quốc Duy

02723 524 999

Nguyễn Thị Cẩm Thu