Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 8/19/2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với các thí sinh theo danh sách đính kèm.
Các thí sinh trúng tuyển đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm: bản sao các văn bằng chứng chỉ, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thời gian: từ 07 giờ 00 phút ngày 19/8/2022 đến hết ngày 19/9/2022; địa chỉ số 01, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.